Els impulsors del Campus D-hub Òdena presenten al·legacions al PDUAECO per presentar irregularitats i ser inviable econòmicament

D-Hub Òdena

En General Fecha

L’empresa Adequa, promotora del D-hub Òdena als terrenys de Can Morera, ha presentat al·legacions al Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO). Segons els seus responsables, “el document aprovat inicialment per la Generalitat conté moltes irregularitats, és arbitrari i, sobretot, contradiu els objectius i les conclusions del procés participatiu del propi pla. Tot i que  el plantejament inicial anava en consonància amb les línies d’acció proposades pel propi Pla Nacional d’Indústria, Adequa denuncia que el pla aprovat  demostra que finalment s’ha renunciat a aquests objectius de forma totalment incomprensible.

Un cop analitzat el document final del PDUAECO, la raó principal que ha portat Adequa a presentar al·legacions és la constatació de que la Generalitat va cedir a les pressions de l’Ajuntament d’Òdena i va excloure Can Morera per raons estrictament polítiques. De fet, assegura que la documentació publicada i d’altres evidències enregistrades durant la redacció del propi pla demostren que aquesta decisió ja s’havia pres, inclús abans de l’inici del procés participatiu. A més, els sòls escollits no garanteixen la viabilitat econòmica dels futurs projectes ni l’interès d’empreses concretes en instal·lar-se en el nou sòl industrial, ja que “es continua oferint el mateix tipus de parcel·les de sempre, i ara, a més, amb molts condicionants tècnics que s’han volgut obviar de forma interessada”.

Campus D-hub Òdena projectat als terrenys de Can Morera

Parcel·les petites i ús logístic, en contra dels objectius inicials

De fet, l’empresa assegura que ara entendria determinades posicions envers el desenvolupament d’una superfície industrial que resulta “repetitiva i existent”, doncs les parcel·les que finalment s’oferiran “només permetran la instal·lació d’empreses de petit format, malgrat que sobre el paper sembli el contrari”. D’altra banda, veu contradictori l’enfoc total en promoure únicament l’ús logístic, un sector que al document de conclusions del procés participatiu quedava palès que no era l’objectiu principal i existia un ampli consens per moderar-ne l´ús o limitar-lo.

En aquest sentit, els responsables d’Adequa reclamen explicacions per saber la raó d’aquest gir unilateral en els usos, ja que l’estudi econòmic i financer aprovat d’aquest Pla Director finalment s’ha basat únicament en l’ús per a logística, amb l’única excepció del sector destinat a usos aeronàutics d’una petita part de l’Aeròdrom. Amb aquesta decisió, es perd l’oportunitat d’atraure empreses importants i determinats usos en sectors estratègics i de valor afegit en indústria 4.0, però, sobretot, de generar equipaments estratègics a l’entorn dels nuclis pròxims al centre de la Conca i, en concret, d’Igualada.

A més, es mostren sorpresos per l’aparent consens polític a l’Anoia amb la proposta del PDUAECO, tot i que els resultats finals són totalment contraris als objectius inicials de la MICOD en la seva sol·licitud de redacció a la Generalitat, així com en base a les conclusions extretes del procés participatiu. Els responsables d’Adequa al·ludeixen que aquesta postura vol dir que “ningú s’ho ha mirat tècnicament i s’han tapat els ulls” i que malgrat pugui donar rèdit electoral a alguns partits a curt termini, la decisió final no garanteix l’atracció de noves empreses tractores al territori. A més, declaren que no beneficiarà la ciutadania ni l’economia de la comarca a llarg termini en base als usos plantejats.

El D-hub Òdena és un campus digital sobre el coneixement i les dades

Planejament urbanístic discontinu, ineficient i costós

Entre d’altres, també al·leguen que el planejament urbanístic aprovat inicialment malgrat que preveu dos sectors (l’entorn de l’aeròdrom Òdena-Igualada i el Parc Tecnològic i Empresarial de Jorba-Igualada), aquests estan dividits a la vegada en tres subsectors cadascun. Per a Adequa aquest planejament urbanístic és totalment contrari al dret urbanístic bàsic i s’ha demostrat arbitrari i injust envers el sector de Can Morera. El desenvolupament d’aquests sis sectors respon a una topografia molt accidentada i que afecta moltes activitats existents i moltes titulars diferents. És per això que aquest pla resulta ineficient i comportarà uns grans costos associats degut a aquesta parcel·lació discontinua que farà que novament no tiri endavant cap iniciativa ja que els números no sortiran segons el que s’ha plantejat.

Pepe Singla, soci i cap d’inversions d’Adequa, assegura que per fer el que s’ha acabat fent no calia fer cap pla director d’abast supramunicipal i es podria haver tramitat amb altres instruments urbanístics derivats. En relació a Can Morera, Singla també reclama que el resultat actual només evidencia les dificultats que pateixen els empresaris de Catalunya en matèria d’urbanisme i posa de manifest l’ús fraudulent en la despesa de recursos fins a la data d’avui per part de la Generalitat i els Ajuntaments.  Finalment diu, “el projecte del D-hub Òdena que es projecta pels terrenys de Can Morera compleix millor amb els objectius inicials del PDUAECO, que es basaven en l’aposta per la industria 4.0 i d’alt valor afegit, la digitalització i la necessitat de comptar amb parcel·les assequibles i de gran format per a l’arribada d’empreses tecnològiques de primer nivell.”

Per totes aquestes raons, però també per defensar els drets vigents del sector de Can Morera, Adequa considera necessari impugnar el resultat del PDUAECO i que la Generalitat replantegi el seu resultat garantint que pugui haver una demanda certa d’empreses i un tracte just per a tothom.