Adequa aposta per reactivar l’economia de la Conca d’Òdena amb la digitalització i la indústria 4.0

D-Hub Òdena

En General Fecha

  • Adequa es mostra contrària al moviment que s’oposa a totes les propostes del PDUAECO i recorda la necessitat d’activar l’economia del territori per maximitzar les opcions un cop s’ha descartat oficialment el sector de Can Titó. 
  • L’emplaçament i les característiques del terreny de Can Morera el converteixen en l’àmbit idoni per implantar un campus digital que lideri la indústria 4.0 al país.

Òdena, 7 d’octubre de 2020. Can Morera és l’únic àmbit que pot albergar un projecte de futur amb grans beneficis socials i econòmics per a la Conca d’Òdena i que ja ha rebut l’interès de diverses empreses per implantar-s’hi. Així ho manifesta Adequa, l’empresa promotora dels terrenys de Can Morera i del D-hub Òdena, després de la manifestació Planta’t per la Conca, convocada per diverses associacions el passat 26 de setembre per protestar contra el Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO). Un cop descartat Can Titó i donades les restriccions tècniques al sector de l’aeròdrom, l’àmbit conegut com Plataforma Ferroviària Nord guanya pes en el procés.

Tot i les reticències mostrades per aquests sectors al projecte presentat, la iniciativa de Can Morera escala posicions, ja que es presenta com un projecte de país, una aposta estratègica i ambiciosa i com l’alternativa real per millorar la competitivitat del territori i de Catalunya. Adequa adverteix que la deriva que està prenent aquest procés participatiu pot fer perillar el futur econòmic de la Conca d’Òdena i considera un error exigir la retirada del PDU. Pepe Singla, cap d’inversions de la companyia, afirma que el model de creixement que ells proposen és compatible i inclusiu, i que el territori no pot permetre que es tombin totes les alternatives proposades, tal com proposen les plataformes Per la Conca, Salvem Can Titó o la Unió de Pagesos.  

Singla recorda que la proposta estudiada ara dins l’actual PDUAECO delimita un sector molt inferior al vigent i que només afecta terrenys de la família dins la seva propietat. D’altra banda, l’aprofitament en termes de generació de sòl a Can Morera és molt superior a qualsevol dels altres sectors, ja que compten amb àmbits de sòl discontinus i molt accidentats. Adequa recorda que el D-hub Òdena, el projecte ubicat a Can Morera, no es basa en un macropolígon, un desenvolupament urbanístic que havia causat certa oposició a la zona de l’Espelt, segons la delimitació inicial. Per contra, el D-hub Òdena és un campus sobre les dades i el coneixement, que vol albergar un centre de dades de gran capacitat i empreses tecnològiques de primer nivell per convertir-se en un hub referent en la transformació digital.

La Conca d’Òdena, un territori que perd llocs de treball

La Conca d’Òdena és un territori que habitualment ha viscut del clúster de la pell, el punt i el paper, unes indústries potents que generen el 36% dels llocs de treball però que en els darrers anys han disminuït de 5.000 a 3.000. Per augmentar la competitivitat del territori, Pepe Singla considera primordial impulsar el sector lligat a la tecnologia i a la indústria 4.0 per desenvolupar les indústries actuals i atreure’n de noves.

Adequa calcula que la creació del D-hub Òdena pot generar 750 llocs de treball directes anuals i més del triple entre indirectes i induïts, xifres que permetran reactivar l’economia de la zona amb llocs de feina de qualitat, sobretot pensant en els joves. A més, assegura que una anàlisi realitzada per Foreign Direct Investment estima que més del 50% dels llocs de treball del futur els generaran 3 sectors molt lligats a la tecnologia: TIC, logística i mobilitat.

Singla recorda que la inversió estimada en el D-hub Òdena serà de més de 1.000 milions d’euros i que generarà 3 milions d’euros en ingressos potencials pel municipi d’Òdena, que podran ser reinvertits en educació, sanitat o la millora d’equipaments. Tanmateix, insisteix en recordar que Can Morera és l’única proposta realista que es pot desenvolupar des de la iniciativa privada i que no requereix despesa pública.

El procés participatiu del PDUAECO es va iniciar el passat mes de juny i finalitza el 31 de desembre, moment en què les institucions responsables informaran dels resultats obtinguts i els impactes que la participació ha tingut en el PDU.